De ledda gymträningarna är populära och finns i olika varianter. På ExpressGym kan man träna parvis, tempot är högt med snabba byten. PowerGym går i lugnare tempo där vi tränar för att höja maxstyrkan. Sen finns Ladygym som är damernas egen gymtid där du kan delta i cirkelträning eller träna själv och cirkelträning i Kinesissalen. Det finns också ett kombipass med gymträning och spinning, Fatburning Combo.

Alla cirkelträningarna är populära bland både äldre och yngre, damer och herrar, därför har vi många gympass på schemat. Är Du nybörjare är det ett tryggt sätt att lära sig hur olika maskiner i gymmet fungerar.